رسانه اینترنتی نور

نشست علمی شناسایی هوشمند آیات مرتبط در پایگاه جامع قرآنی

ارائه‌دهندگان: حجت الاسلام عزت الله مرتضایی، حجت الاسلام تقی آسمانی و مهندس محمد بزرگ قمی

دوشنبه 22 آذر 1400 ساعت 10:00

زمان باقیمانده تا مراسم